Κόστος ελλιμενισμού
Kαιρός
Virtual Tour

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ενημέρωση Πελάτων

 

 • Διαχείριση Αποβλήτων στη Μαρίνα Φλοίσβου εδώ
 • Ενημέρωση κοινού σχετικά με τους αγωγούς ομβρίων που καταλήγουν στο λιμάνι εδώ

 

Υπηρεσίες

 

 • Λήψη λυμάτων - δύο σταθμοί στον προβλήτα Α και μια πλησίον σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων
 • Συγκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικά, γυάλινο μπουκάλι, ΑΗΗΕ, λαμπτήρες φθορισμού κ.α) και οργανικών αποβλήτων, καθώς και απομάκρυνση από τους προβλήτες
 • Λειτουργία συστήματος συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από τα σκάφη, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων
 • Δεξαμενές συλλογής για απόβλητα λιπαντικών ελαίων από εξουσιοδοτημένη εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων λιμανιών
 • Δεξαμενές συλλογής για σεντινόνερα/ απόβλητα πετρελαιοειδών από εξουσιοδοτημένη εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων λιμανιών
 • Σταθμός λήψης σεντινόνερων
 • Καθημερινός καθαρισμός θαλάσσιου και χερσαίου χώρου με τη βοήθεια σκάφους και μηχανοκίνητου σαρώθρου
 • Συστηματικός έλεγχος ποιότητας θαλάσσιων υδάτων

Εκπαίδευση

 

 • Υπηρεσίες αντιμετώπισης ρύπανσης
  Ένας πλήρως εξοπλισμένος αποθηκευτικός χώρος είναι τοποθετημένος σε μία από τις προβλήτες για να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρεία στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης θαλάσσιας ρύπανσης που περιλαμβάνει άμεση ανταπόκριση και διαθεσιμότητα ειδικού αντιρρυπαντικού σκάφους 24/7, με το πλήρωμά του.
 • Ασκήσεις αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης
  Άσκηση (drill) αντιμετώπιση περιστατικού ρύπανσης διεξάγεται ετησίως για να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα του προσωπικού της μαρίνας, του συνεργαζόμενου αντιρρυπαντικού σκάφους, ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της μαρίνας (πλωτό φράγμα, σκάφη κλπ).
EL