Κόστος ελλιμενισμού
Kαιρός
Virtual Tour

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χαράσσοντας μία σταθερά δυναμική πορεία, η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά και αναπτύσσεται συνεχώς, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην οικονομία της χώρας και έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο.
Δημοσίευση των οικονομικών στοιχειών της εταιρείας ανά έτος:
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις, Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης.
EL