Κόστος ελλιμενισμού
Kαιρός

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΑ:

ΜΗΚΟΣ:

ΠΛΑΤΟΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:
ΚΟΣΤΟΣ:
ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΜΗΚΟΣ:

ΠΛΑΤΟΣ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:
ΚΟΣΤΟΣ:
ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Αναλυτική παρουσίαση χρεώσεων


Βρείτε εδώ τον τιμοκατάλογο ελλιμενισμού και υπηρεσιών της Μαρίνας Φλοίσβου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα κόστη (ελλιμενισμού, υπηρεσιών κτλ.) ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε εν ισχύ ΦΠΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 15 μέτρων τιμολογούνται ως σκάφη με ολικό μήκος τα 15 μέτρα. Τα σκάφη με μέγιστο πλάτος μικρότερο ή ίσο των 4 μέτρων τιμολογούνται ως σκάφη με μέγιστο πλάτος τα 4 μέτρα. Τα σκάφη άνω των 15 μέτρων με λόγο ολικού μήκους προς μέγιστο πλάτος (LOA/Bm) μικρότερο ή ίσο του 4 τιμολογούνται ως σκάφη με ολικό μήκος το τετραπλάσιο του μέγιστου πλάτους τους. Τα σκάφη άνω των 15 μέτρων με λόγο ολικού μήκους προς μέγιστο πλάτος (LOA/Bm) μεγαλύτερο ή ίσο του 6 τιμολογούνται ως σκάφη με μέγιστο πλάτος το ένα έκτο (1/6) του ολικού μήκους τους. Η πλαγιοδέτηση σκάφους τιμολογείται 100% επιπλέον των κανονικών τελών ελλιμενισμού (πρυμνοδέτησης) και αφού εφαρμοσθούν όλες οι άλλες σχετικές προσαυξήσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Η χρέωση του ελλιμενισμού είναι ημερολογιακή, δλδ. ξεκινά από 00:01πμ.

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ
Ως διερχόμενο ορίζεται κάθε σκάφος που ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Φλοίσβου για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 90 ημερών. Για τα διερχόμενα σκάφη ισχύουν οι τιμές του πίνακα προσαυξημένες κατά 100%.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Παροχή νερού: €6,00 / ㎥ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: €0,27 / kwh και πάγια χρέωση €21,01 / μήνα Σύνδεση/αποσύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος & παροχής νερού: €16,80 Τηλεφωνική γραμμή & internet: Κατόπιν αιτήματος Wi-Fi: Δωρεάν Άλλες υπηρεσίες (ασφάλεια, πρόσδεση με σκάφος, διαχείριση αποβλήτων, τεχνική υποστήριξη, parking στην θέση ελλιμενισμού): €1,25 / / μήνα
EL