Περιβαλλοντικός Έλεγχος

Καθαρό Περιβάλλον
Μια φυσικά βαθιά λεκάνη και ένα ανοιχτό λιμάνι επιτρέπει στους πελάτες της Μαρίνας να χαίρονται καθαρά γαλαζοπράσινα νερά.

Η διαχείριση της Μαρίνας Φλοίσβου βραβεύεται

με την "Γαλάζια Σημαία" www.blueflag.org από το 2007, ενώ στις 6 Αυγούστου 2008 πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2000 και για την περιβαλλοντική πολιτική της με ISO 14001:2004 από τον Οργανισμό LRQA. www.greece.lrqa.com, ενώ από τον Απρίλιο του 2011 ανήκει επίσημα στις βραβευμένες με πέντε (5) Χρυσές Άγκυρες μαρίνες βάσει του προγράμματος Gold Anchor Award Scheme του British Marine Federation (www.tyha.co.uk/GoldAnchors.asp). Η μοναδική Ελληνική Μαρίνα με την εν λόγω βράβευση.
 • Λήψη Λυμάτων
  (δύο σταθμοί στην προβλήτα Α και μια πλησίον σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων)

 • Συγκομιδή Απορριμμάτων και Απομάκρυνση από τις Προβλήτες

 • Δεξαμενές Συλλογής για Χρησιμοποιημένα Λιπαντικά Έλαια από εξουσιοδοτημένη εταιρία που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων λιμανιών και στις περιβαλλοντολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 • Δεξαμενές Συλλογής για Σεντινόνερα από εξουσιοδοτημένη εταιρία που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων λιμανιών και στις περιβαλλοντολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 • Σταθμός Λήψης Σεντινόνερων

 • Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων

 • Καθημερινός Καθαρισμός Θαλάσσιου και Χερσαίου Χώρου με τη Βοήθεια Σκάφους και Μηχανοκίνητου Σαρώθρου

 • Συστηματικός Έλεγχος Ποιότητας Θάλασσας

 • Υπηρεσίες Αντιρρύπανσης
  Ένας πλήρως εξοπλισμένος αποθηκευτικός χώρος είναι τοποθετημένος σε μία από τις προβλήτες για να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, ένα είκοσι μέτρων ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος ελλιμενίζεται στη Μαρίνα 24/7 με το πλήρωμά του να είναι πάντα σε επιφυλακή και διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή (με ετοιμότητα μιας ώρας)

 • Γυμνάσια Αντιρρύπανσης
  Γυμνάσια αντιρρύπανσης διεξάγονται ετησίως για να εξασφαλίσουν την ετοιμότητα του πληρώματος και την καταλληλότητα της κατάστασης όλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και του σκάφους