ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε Οικονομικά Στοιχεία και προσκλήσεις Γ.Σ. της Μαρίνας Φλοίσβου. 
  •  2012
           Πρόσκληση Μετόχων Τακτικής Γ.Σ. 29.06.13
           
           Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

           Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2012
  •  2013
           Πρόσκληση Μετόχων Τακτικής Γ.Σ. 30.06.14

           Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

           Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2013
  • 2014
          Πρόσκληση Μετόχων Τακτικής Γ.Σ. 29.06.15
         
          Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2014
    
          Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2014
  • 2015
          Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.
         
          Πρόσκληση Μετόχων Τακτικής Γ.Σ. 30.06.16
          
          Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2015
     
          Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2015
  • 2016
          Ετήσια Οικονομική έκθεση 2016
          Πρόσκληση Μετόχων Τακτικής Γ.Σ. 06.09.17
  • 2017
          Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γ.Σ. 30.06.17
  • 2018
          Πρόσκληση Μετόχων τακτικής Γ.Σ. 10.08.18