Πιστοποιήσεις

Ακόμη μία διεθνή πιστοποίηση απέσπασε η Μαρίνα Φλοίσβου μετά από σχετική επιθεώρηση του European Foundation for Quality Management (EFQM) για την «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (EFQM Committed to Excellence).

Η Μαρίνα Φλοίσβου έλαβε τη διάκριση εφαρμόζοντας αδιαπραγμάτευτα τις θεμελιώδεις αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας. Αριστεία που για την εταιρεία ισοδυναμεί με εστίαση στον πελάτη, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, συνέπεια στους στόχους, διοίκηση βάσει διαδικασιών και δεδομένων, συνεχή μάθηση, βελτίωση και καινοτομία, ανάπτυξη και εμπλοκή των ανθρώπων της, ανάπτυξη συνεργασιών και τέλος έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Gold Anchor & Icomia

Η Μαρίνα Φλοίσβου διακρίθηκε από το Yacht Harbour Association (ΤΥΗΑ), μέλος του British Marine Federation, και απέσπασε το βραβείο «5 Χρυσές Άγκυρες» (5 Gold Anchors), καθώς και τη διάκριση «Καθαρή Μαρίνα» (Clean Marinas Programme) από τo International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) μετά από σχετική αξιολόγηση.


ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Στις 6 Αυγούστου 2008 η Μαρίνα Φλοίσβου έγινε η πρώτη μαρίνα στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 από το Lloyd's Register Group.Δίνοντας μέγιστη προτεραιότητα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή των προδιαγραφών του και τη συνεχή βελτίωση του.

Blue Flag


Η διαχείριση της Μαρίνας Φλοίσβου, βραβεύεται με την "Γαλάζια Σημαία" από το 2007.
Το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας που διεξάγεται σε πάνω από 40 χώρες στην Ευρώπη και σε άλλα σημεία του πλανήτη από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE).
Στοχεύει στο να καταστήσει τις οργανωμένες μαρίνες και παραλίες καλύτερες και ασφαλέστερες και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον τους.


HELMEPA

Η Μαρίνα Φλοίσβου είναι Εταιρικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) από την 05 Νοεμβρίου 2008.

Η HELMEPA είναι εθελοντικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός τον οποίο ίδρυσαν στον Πειραιά το 1982 Έλληνες Ναυτικοί και Πλοιοκτήτες με σκοπό τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ασφάλειας στη θάλασσα.